Albania

Amerika na qëndron mbi kurriz dhe jo në krah

Shqiptarët nuk kanë qenë këto që janë sot, pra të ngatërruar, të konfuzuar dhe të çorientuar, pasi kjo Shqipëri është ngritur mbi kocka njerëzish dhe mbi masakra, ku të gjithë ata që dinin shkrim e këndim thjesht janë pushkatuar, prandaj sot jemi këta që jemi.

Get tirana.social on google play:

Është shumë e rëndësishme që sot të kuptojmë që nuk mund të ketë aleancë me SHBA-të, pasi ne përfaqësojmë geton e Europës, ndërsa ata përfaqësojnë perandorinë më të fuqishme dhe të vetme në botë. Amerikanët lëvizin të lirë në gjithë botën, dhe ne nuk mund t’i izolojmë ata, në të kundërt shqiptarët janë nën izolim amerikan.

Kjo marrëdhënje nuk është aleancë, por marrëdhënja mes skllavit dhe skllavopronarit të tij.

Sa më shpejt të kuptojnë këtë marrëdhënje shqiptarët, më mirë mund të bëhet.

Nderim Lushi

Avatar

admin

About Author

You may also like

Albania EU

A Detailed Report of Lushi’s Case: An Appeal to the European Parliament and to the German Bundestag

  • February 13, 2016
The content of the letter:1. The reasons which led me to become a civil society activist2. The petition3. The protests4.
Albania Perandoria Amerikane

Tallja amerikane e radhës, BE i thotë jo Shqipërisë

Nëse në vitin 1912 jemi pushtuar nga anglezët, apo jemi çliruar për t’u pamvarur dhe për të varur njëkohësisht gjithë